Eğme Testi

Belli malzemelerin sünekliğini ölçme yöntemi. Geniş sınıflar ve malzemeler için eğilme testi sonuçlarını raporlamak üzere standartlaştırılmış terimler yoktur, eğilme testlerine ilişkin terimler daha çok, özel biçim ve türdeki malzemelere uygulanır. Örneğin, malzemelerin özellikleri bazen bir numunenin belirli bir iç çapa eğilmiş olmasını gerektirir (ASTM A-360, çelik ürünler). ASTM E-190 kapsamında verilen kaynağın sünekliğini ölçen bir eğilme testi. Lif levha testlerinin sonuçları, hatanın bir tanımı veya fotoğraflar ile rapor edilir. (ASTM D-1037)